Pilotní test C-Roads u konce

Reklama

T-Mobile ukončil pilotní test chytrých silnic C-Roads. T-Mobile se zaměřil na předávání informací o dopravních událostech, rizikovém počasí nebo nebezpečných místech. Vyvinul také aplikaci pro koncové uživatele.

C-Roads je celoevropský projekt, který by měl výrazně zlepšit bezpečnost dopravy. Zkombinuje totiž spoustu informací z chytrých prvků na silnicích, ale také ze senzorů projíždějících automobilů, meteorologických systémů a dalších zdrojů. Kupříkladu chytrý semafor může do sítě odesílat informace o hustotě provozu ve svém okolí, auto uvíznuvší v zácpě může o této informaci informovat ostatní a podobně.

T-Mobile se v jeho rámci zaměřil na včasné rozpoznávání dopravních komplikací a rychlou identifikaci nebezpečných situací. Věnoval se zejména událostem typu Traffic jam ahead (varování před kolonou) nebo Weather condition warning (varování před špatným počasím) a Hazardous area notification (varování před nebezpečnými místy na silnici). Tyto informace T-Mobile předával prostřednictvím integrační platformy všem partnerům projektu C-Roads.

T-Mobile také vyvinul aplikaci Dopravní rádce, která ukazuje údaje ze systému v podobě srozumitelné pro řidiče. Aplikace agreguje dopravní informace z několika oficiálních zdrojů (dopravní informace z C-Roads obohacuje o data z mobilní sítě a z Chytrého auta T-Mobile, informace o aktuální meteorologické situaci, seznam nebezpečných lokalit).

Zobrazuje tedy všechny dostupné dopravní informace, varuje například před zácpami a před meteorologickými jevy s vlivem na dopravu, nehodách nebo předpokládaném zdržení na trase. Aplikace pracuje v systémech Android i iOS a v tuto chvíli je dostupná pouze účastníkům pilotního provozu.

Reklama