Po dvou letech si Vodafone pochvaluje part time

Reklama

V květnu 2021, v době zuřící pandemie nemoci Covid, zavedl Vodafone možnost pracovat na částečný úvazek. Od té doby jeví o tuto výhodu zájem zejména nově nastupující zaměstnanci.

U těch stávajících se part time s velkým ohlasem nesetkal. Už před covidem tímto stylem pracovalo asi 7 % lidí ve Vodafonu a jejich podíl se nijak zvlášť nezvýšil. Ohlas byl ale u nově nastupujících nováčků. Těch hned od samého začátku využívalo možnost částečného úvazku asi 20-21 %.

Další čerstvá data ukazují, že vnímat částečné úvazky jako benefit pouze pro matky s dětmi už je dávno překonané. Obliba part-time úvazků u mužů za poslední dva roky stoupla. Ze všech nováčků na part-time zhruba 28 % tvoří muži.

Vodafone sází na flexibilitu dlouhodobě a nabízí i další možnosti těm, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat 5 dní v týdnu. Řešením je pro ně i zhuštěný pracovní týden, tedy režim, kdy člověk například 4 dny v týdnu pracuje 10 hodin a pátý už má zkrátka „odpracováno“. K celkové flexibilitě přispívá, že home office je samozřejmostí, naprostá většina lidí ve Vodafonu odpracuje za týden pouze dva dny z kanceláře a zbytek odkudkoliv.

Další možnosti pak mají lidé s dětmi, mohou využít například 16 týdnů plně placené dovolené pro druhého z rodičů nebo fázovaný návrat po rodičovské pauze, kdy pracují jen čtyři dny v týdnu za plnou mzdu. A v neposlední řadě dostanou 10 dní placené dovolené také ti, kteří se potřebují postarat o vážně nemocného člena rodiny nebo řeší jinou závažnou životní situaci.

Reklama