Podle ČTÚ nebrání kauza Huawei dalším aukcím

Reklama

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varoval před firmu Huawei, která mimo jiné dodává část sítí mobilních operátorů. ČTÚ se po konzultacích rozhodl, že toto varování nestojí v cestě připravovaným aukcím.

Jedná se zejména o aukce frekvencí v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz, které v budoucnu poslouží rozvoji sítí páté generace. Obě aukce jsou ve vrcholných fázích přípravy, a kdyby mělo varování NÚKIB znamenat, že budou muset být odloženy, zpozdilo by to jak nástup sítí 5G, tak další šanci na příchod čtvrtého operátora.

Po pracovních jednáních v reakci na varování NÚKIB ze dne 17. prosince 2018 se zástupci Českého telekomunikačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra a NÚKIB shodli, že toto varování neohrozí připravovanou aukci v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz a nebrání její realizaci.

Již nyní jsou současní držitelé přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz určeni jako správci informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

 

Reklama