Pojistěte si mobil proti rozbití u T-Mobile

Reklama

Určitě už každému z nás mobil mnohokrát spadl na zem nebo třeba do vody. Někdy takové hrubé zacházení váš telefon přežije, jindy se odporoučí do křemíkového nebe. U T-Mobilu se nyní můžete proti podobným nepříjemnostem pojistit.

V pojistné nabídce T-Mobilu se od dubna objeví dvě nové služby – T-Mobile Pro jistotu a T-Mobile Pro jistotu splácení. Obě se vyznačují tím, že jejich cena je rozprostřena do měsíčních plateb a objeví se tudíž na vašem měsíčním vyúčtování. Kdykoliv je můžete zrušit nebo zřídit.

T-Mobile Pro jistotu je pojištění, které pokrývá poškození či zničení lidmi (včetně neúmyslného poškození či zničení majitelem zařízení) nebo fyzikálními faktory (vlhkost, voda, elektřina) a krádeží. Jednoznačnou výhodou je nulová spoluúčast klientů. V rámci sjednané doby má zákazník nárok na neomezené množství oprav a až dvě kompletní výměny zařízení. Navíc pojištění nezaniká ani totální škodou, ale pokračuje dále i po výměně přístroje. uzavřít ho můžete na 6, 12 nebo 24 měsíců, sazby shrnuje následující tabulka.

Cena mobilu Měsíční platba Pro jistotu
0-4 000 Kč 49 Kč
4 001-7 000 Kč 99 Kč
7 001-10 000 Kč 149 Kč
10 001 Kč a více 199 Kč

Zatímco T-Mobile Pro jistotu si můžete pořídit bez ohledu na to, zda kupujete telefon za plnou cenu nebo na splátky, T-Mobile Pro jistotu splácení dává smysl jen u splátkového prodeje. Jak už vyplývá z názvu, jedná se o pojištění schopnosti splácet. Dostupné je každému, kdo se pohybuje ve věkovém rozmezí 18-65 let, pracuje, není pod lékařským dohledem apod. T-Mobile samozřejmě není pojišťovna, obě služby nabízí ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna a Respect

Reklama