Potvrzeno: PPF chce být čtvrtým mobilním operátorem

Reklama

Do aukce mobilních frekvencí se přihlásili celkem čtyři zájemci. Kromě trojice stávajících operátorů, u nichž se účast předpokládala automaticky, je to společnost PPF, která již dříve avizovala svůj vážný zájem stát se čtvrtým mobilním operátorem.

Český telekomunikační úřad oznámil tiskovou zprávou, že dnes byly za účasti notáře a zástupců zájemců o účast otevřeny obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům ve výběrovém řízení (aukci) na volné kmitočty získané zejména úspěšným přechodem na digitální televizní vysílání.

Ve stanovené lhůtě své žádosti doručili celkem čtyři zájemci. Jedná se o společnosti Telefónica Czech Republic, a.s, T-Mobile Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a PPF Mobile Services a.s.. ČTÚ nyní posoudí splnění všech stanovených podmínek účast k aukci. O výsledku budou všichni žadatelé informováni do 10. října.

Následně ČTÚ zorganizuje školení a dvě zkušební aukce s účastníky počátkem listopadu. Vlastní aukce kmitočtových úseků a  přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům aukce proběhne ještě do konce tohoto roku. K vydání rozhodnutí o udělení přídělů získaných rádiových kmitočtů ČTÚ by pak mělo dojít na počátku roku 2013 poté, co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené spektrum.

Zajímavá je především firma PPF Mobile Services, která vstupuje do výběrového řízení jako nováček. Jedná se o nově založenou (zápis do obchodního rejstříku 25. května 2012) společnost. Stoprocentním vlastníkem je v Nizozemsku registrovaná PPF Group.

Hlavní výhodou PPF Mobile Services je bezpochyby zázemí finančně silné společnosti. Jako jedna z mála firem si může dovolit investovat několik miliard do vlastní aukce a několik dalších miliard do vybudování sítě vysílačů. Chybí jí ale odborné zkušenosti, s telekomunikacemi nemá skupina PPF žádné výrazné zkušenosti.

V příštím roce uvidíme, jak se s touto výzvou PPF popere.

Reklama