Pozor, výpověď bez sankce se netýká firemních zákazníků, varuje ČTÚ

Reklama

Jednou z nejočekávanějších novinek, kterou přinesla novela Zákona o elektronických komunikací, je výrazné omezení pokuty za předčasné ukončení smlouvy se závazkem. Neplatí ale pro každého.

Dříve operátoři nesmiřitelně účtovali zákazníkům, kteří se rozhodli smlouvu na dobu určitou (tzv. s úvazkem) předčasně ukončit, všechny paušální poplatky, které by zákazník stejně musel zaplatit. Později se situace mírně vylepšovala ve prospěch zákazníků, zejména v souvislosti s tím, jak se měnili podmínky nákupu dotovaných telefonů. Od dubna jsou podmínky pro zákazníky ještě výhodnější.

Operátor může pokutu požadovat pouze v případě, že smlouva zanikne během prvních tří měsíců od uzavření. Poté je zrušení zdarma (což ovšem neznamená, že zákazník například nemusí doplatit slevu na dotovaný telefon, kterou na základě původního úvazku získal). I v případě účtování ale nesmí pokuta překročit jednu dvacetinu zbývajících paušálů.

Tato změna se ale týká jen koncových spotřebitelů a podnikajících fyzických osob. V případě firemních zákazníků zůstává v platnosti dosavadní právní úprava, tj. i nadále jsou poskytovatelé oprávněni po těchto zákaznících požadovat v případě předčasného ukončení smlouvy sankci až do výše sto procent součtu paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Podnikatelé jsou na úroveň spotřebitelů postaveni i v dalších případech – první smlouva nesmí překročit 24 měsíců, podnikatelé mohou také odstoupit od smlouvy uzavřené mimo provozovnu, prodloužení jejich smlouvy vyžaduje jejich výslovný souhlas.

Reklama