Předsedkyně Rady ČTÚ není ve střetu zájmů

Reklama

Ministerstvo spravedlnosti provedlo šetření týkající se nové předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu, Haně Továrkové. Dospělo k závěru, že Továrková není ve střetu zájmů.

Mnohá média totiž v době jejího jmenování poukazovala na řadu podnikatelských aktivit. Členové Rady, stejně jako mnozí jiní státní funkcionáři, mají přitom podnikání a další činnosti zakázány. V případě jmenování do funkce ho musí do 30 dnů ukončit, nebo vysvětlit Ministerstvu spravedlnosti, proč to není možné.

Ministerstvo tedy zjistilo, že nová předsedkyně Rady ČTÚ ukončila veškerá svá podnikatelská angažmá, i když v některých případech ještě nebyly příslušné změny zapsány v Obchodním rejstříku. Ministerstvo konstatovalo, že paní Továrková v zákonné 30denní lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon činností, které nejsou slučitelné s výkonem funkce členky Rady ČTÚ, ukončila.

Reklama