Premiér s ministrem zajeli na inspekci do ČTÚ

Reklama

Premiér a ministr vnitra, pod kterého spadají mimo jiné telekomunikace, navštívili minulý týden Český telekomunikační úřad a zajímali se o kvalitu a dostupnost mobilních datových služeb.

Premiér pochválil ČTÚ za povedenou aukci frekvencí v pásmu 3,7 GHz, ze které vzešli dva noví operátoři připravovaných sítí páté generace. Další aukce, tentokrát v pásmu 700 MHz, proběhne do poloviny příštího roku.

Zástupci vlády a ČTÚ dále jednali o novém zákoně o elektronických komunikacích, který schválil senát, a plánovaných nástrojích na snížení ceny výstavby sítí nové generace. Členové Rady ČTÚ dále premiéra a ministra informovali o průběhu prací na tzv. tříkriteriálním testu, který by umožnil lépe regulovat velkoobchodní mobilní trh, tedy podmínky, za kterých spolupracují síťoví operátoři s virtuálními.

Reklama