Při výpadku služeb máte nárok na slevu, říká ČTÚ

Reklama

Český telekomunikační úřad ve své monitorovací zprávě upozornil, že zákazníci mají v případě výpadků služeb mobilních operátorů nárok získat slevu.

V případě, že dojde k výpadku služeb vašeho operátora, podejte v zákonné lhůtě reklamaci s výslovně uvedenou žádostí o kompenzaci v podobě snížení ceny. Nejprve ale musí na nefunkčnost služeb operátora upozornit, aby tento mohl zjednat nápravu, a poté dodržet dvouměsíční lhůtu na podání reklamace.

Zpráva ČTÚ k tomu říká: „Je-li příčinou výpadku závada technického nebo provozního charakteru na straně operátora, má povinnost zajistit její odstranění a přiměřeně snížit cenu, kterou zákazníci za tuto službu hradí. Je také možné, dohodne-li se na tom operátor se zákazníkem, který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem, samozřejmě za předpokladu, je-li to technicky možné.“

O výši poskytnuté slevy rozhoduje operátor a k ČTÚ se můžete odvolat až v případě nesouhlasu. A pozor, jedná se skutečně o slevu z ceny služeb, nikoliv o kompenzaci za způsobené škody. Argumentovat tím, že kvůli výpadku datových služeb jste se nemohli podívat do mapy, nedostali se včas na letiště a přišli jste tak o dovolenou v hodnotě desítek tisíc, nemá vůbec smysl.

Reklama