Příkaz k uchování dat poslouží policii

Reklama

Novelizace české legislativy, zejména trestního řádu, zavádí nový nástroj pro stíhání kyberkriminality – příkaz k uchování dat. Na základně něho musí firma uchovat data v nezměněné podobě.

Až doposud platila určitá pravidla, co a jak dlouho smí a musí firmy uchovávat. Nebo že nemusí uchovávat vůbec nic. Třeba mobilní operátoři musí uchovávat informace o proběhlých hovorech a zprávách (nikoli ovšem jejich obsahu) po dobu šesti měsíců. Od začátku února je zaveden tzv. Příkaz k uchování dat (paragraf 7b trestního řádu).

Orgány činné v trestním řízení mohou jeho prostřednictvím zajistit, aby data důležitá jako důkazní materiál byla uchována bezpečně, chráněna před zničením a nezměněna. Firma je současně povinna zajistit, aby se dotčené osoby nedozvěděly, že jsou jejich data na základě příkazu uchovávána delší dobu.

 

 

Reklama