Přituhuje: Policie chtěla informace po operátorech 2x častěji

Reklama

Český telekomunikační úřad zveřejnil statistiku počtu hlášení, které operátoři museli předat na vyžádání Policie. V roce 2016 jich bylo více než dvojnásobně více oproti roku 2015.

Operátoři musí uchovávat určité informace o hovorech i datových spojeních po dobu půl roku od jejich uskutečnění. Zjednodušeně řečeno se jedná o lokalizační informace a informace o spojení (tedy kdo komu volal a kde se při tom nacházel). Obsah komunikace (hlasové ani datové) se neuchovává. Na žádost oprávněných orgánů jsou povinni tyto základní informace vydat.

Počty takových žádostí ale musí evidovat a jednou ročně hlásit ČTÚ. Ten pak informace v souhrnné podobě zveřejňuje.

V roce 2016 tak operátorům dorazilo 476 983 žádostí, z toho naprostou většinu vyřídili kladně, pouze 4 461 zamítli jako neoprávněné. V roce 2015 byla žádostí méně než polovina, konkrétně 221 896 celkem, 219 070 vyřízených a 2 826 zamítnutých.

Statistika je mírně zkreslena tím, že operátoři evidují případy odděleně. Pokud se tedy policie při vyšetřování např. krádeže obrátí třeba na T-Mobile a Vodafone, figuruje tentýž případ ve statistice hned dvakrát.

I přesto je ale více než zdvojnásobení počtu žádostí alarmující!

Reklama