Rodič zodpovídá za neplacené paušály nezletilých dětí

Reklama

Český telekomunikační úřad rozhodl, že O2 nemá právo vymáhat dluh po nezletilém zákazníkovi. Za smlouvu uzavřenou v jeho šesti letech nese rozhodně zodpovědnost zákonný zástupce.

Spor se týkal dluhu přes 60 tisíc korun. O2 jej podle paragrafu 64 zákona o elektronických komunikacích vymáhalo z uživatele tarifu, tedy dítěte. ČTÚ ale dospěl k závěru, že podle paragrafu 31 zákona o rodině je rodič nositelem rodičovské zodpovědnosti. Má tak právo zastupovat nezletilé dítě v právních úkonech (paragraf 36 zákona o rodině), ale současně je schopen, na rozdíl od šestiletého dítěte, domyslet všechny důsledky uzavřená takové smlouvy.

Ke stejnému závěru dospěl v podobném případě i Nejvyšší soud, který řešil závazek nezletilého ve stavebním spoření. I v tomto případě má právo zastupovat, ale také povinnost nést zodpovědnost, právní zástupce nezletilého dítěte.

Reklama