Rozmach levných smartphonů a dva tablety do každé rodiny, předpovídá Deloitte

Reklama

Poradenská společnost Deloitte uveřejnila analytickou zprávu předpovídající hlavní trendy pro rok 2012 v oblasti technologií, médií a telekomunikací. Z našeho pohledu je nejzajímavější předpověď rozmachu levných smartphonů a tabletů.

V letošním roce výrazně vzrostou prodeje levných chytrých telefonů v cenové kategorii do 100 dolarů. Počet těchto celosvětově prodaných zařízení dosáhne okolo 300 milionů a zaujme na trhu s mobilními přístroji přibližně 20% podíl. Celkový počet chytrých telefonů stoupne do konce roku 2012 na půl miliardy.

Rychlý rozmach tabletů ani trochu nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít ke zpomalení jejich prodejů. Zdá se, že ze všech přístrojů, které si lidé pořizují ve více kusech, má právě tablet nejrychlejší penetraci na trhu. V roce 2012 bude prodáno přibližně pět milionů tabletů domácnostem, které již jeden vlastní, a dosažené výnosy budou činit až dvě miliardy amerických dolarů. Pořízení více než jednoho auta, telefonu, rádia či televize do jedné domácnosti trvalo několik desetiletí, u počítačů a mobilních telefonů tato doba činila deset let, u tabletů se tato doba dokonce zkrátí na pouhé dva roky.

V oblasti technologií a telekomunikací se podle předpovědi budou velké oblibě rovněž těšit technologie typu „near field communication – NFC“ sloužící k přenosu malého objemu dat mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost. Počet zařízení se zabudovanou NFC technologií by měl do konce roku 2013 velmi rychle vzrůst na úroveň 300 milionů a jejich použití se postupně rozšíří i mimo tradiční oblast realizace bezdrátových plateb.

„Kromě medializované digitální peněženky vidíme využití v oblasti sázení, hraní her a dále také ve zdravotnictví,“ popisuje další možné využití těchto plateb Zdeněk Křížek, partner společnosti Deloitte, který je odpovědný za oblast ICT poradenství a rizik..

Internet se stal všudypřítomným prostředkem pro poskytování informací a dat mezi uživateli, ale zátěž na pevné i mobilní sítě nutí stále více lidí využívat k přenosu dat na krátkou vzdálenost bezdrátové spojení. Přibližně jedno procento veškeré bezdrátové výměny dat v roce 2012, tj. dvakrát více než v roce 2011, nebude probíhat přes internet, ale přímo mezi jednotlivými zařízeními. V letošním roce Deloitte odhaduje, že přenos veškerých dat mezi zařízeními, jejichž vzdálenost nepřesáhne 10 metrů, bude z více než 80 % zajišťován prostřednictvím bezdrátových technologií (bez připojení k internetu).

Rostoucí poptávka po mobilních datových službách již nějakou dobu vede k tomu, že řada mobilních operátorů ukončuje tarify s neomezenými datovými přenosy a v roce 2012 se podobný trend objeví také u internetových poskytovatelů. Stále rostoucí objemy přenášených dat nutí již nyní řadu poskytovatelů snižovat ve špičkách rychlosti připojení. Bez ohledu na princip zavedených omezení (snížení rychlosti, finanční postihy) je jasné, že doba „neomezených“ přenosů patrně končí a stovky milionů internetových uživatelů budou muset začít hlídat objemy přenesených dat v souvislosti se zavedením měsíčních limitů. Jednou z cest, jak přenášet stejné objemy dat a přitom nepřekročit nastavené limity se pro uživatele může stát tzv. „webový bypass“.

V prosinci 2011 prudce stoupl počet dostupných aplikací na jeden milion a do konce roku 2012 se tento počet zdvojnásobí. Přesto procento aplikací, za něž uživatelé platí, zůstává malé. Pouze jedna pětina z celkového počtu aplikací bude stažena více než jedním tisícem uživatelů a pouze nepatrná část nepropagovaných aplikací bude kdy úspěšná. Jak se zvyšuje různorodost chytrých telefonů a tabletů, rostou i požadavky na vývojáře.

„S ohledem na širokou nabídku by poskytovatelé katalogu aplikací, tzv. application store, měli zvážit způsob zlepšení a zajištění kvality nabízených produktů, například diferenciaci jednotlivých katalogů na základě modelů předplatného podle pohlaví či výběru editorů pomocí balíčků aplikací,“ dodává Jakub Pavlík, manažer v oddělení podnikového poradenství ve společnosti Deloitte.

 

Reklama