Rušení Fér tarifů je důvod k odstoupení od smlouvy, říká ČTÚ

Reklama

Český telekomunikační úřad dostává řadu stížností od zákazníků Vodafonu, kterým operátor zrušil Fér tarify a nabídl jiné, dražší. ČTÚ říká, že je to důvod odstoupit od smlouvy.

Zrušení tarifu ze strany operátora (bez ohledu na to, zda nově nabízený tarif je výhodnější nebo méně výhodný pro konkrétního zákazníka) je totiž jednostrannou změnou podmínek. Operátor má tak povinnost prokazatelně informovat zákazníka o všech možnostech, včetně možnosti okamžitě odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce. (Pozor, netýká se situace, kdy vám skončí smlouva na dobu určitou, a budete uzavírat novou za nových podmínek, tedy možná i s novými tarify.)

Informaci o této možnosti je třeba poskytnout způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování (dalším komunikačním kanálům se meze nekladou, tento je ale povinný). ČTÚ nyní prošetřuje, jestli Vodafone své zákazníky o možnosti odstoupení informoval. V případě, že ne, zahájí s ním řízení o přestupku.

Vyjádření společnosti Vodafone:Zákonnou informační povinnost jsme v tomto případě splnili informováním zákazníků způsobem, který si zvolili pro zasílání vyúčtování, tedy informací ve faktuře. ČTÚ v monitorovací zprávě 8/2017 potvrdil, že zákazníci v jím řešených případech od nás dostali informaci nejen ve faktuře, ale navíc také SMS zprávou.

Reklama