Ruší LTE televizi? Jenom velmi výjimečně

Reklama

Český telekomunikační úřad pravidelně prověřuje stížnosti na rušení signálu, např. televizního. V poslední době se jich vyrojilo víc v souvislosti s rozvojem sítí LTE. Zdaleka ne všechny jsou oprávněné.

Ke konci září přitom bylo v provozu již 6082 základnových stanic pro sítě LTE. Za rok a půl od spuštění prvních základnových stanic ČTÚ přijal 4 230 hlášení o tom, že LTE ruší signál televizní sítě DVB-T. K problémům s příjmem televizního vysílání přitom dochází zcela výjimečně. Z více než třech tisíc lokalit, kde jsou BTS umístěny, bylo dosud prokázáno rušení pouze na 176 místech.

Nejčastěji k rušení dochází v situaci, kdy se přijímací televizní anténa nachází ve vzdálenosti do 500 m od základnové stanice BTS operující v pásmu 800 MHz, dále v oblastech pokrytí televizními kanály 59 a 60, při použití aktivní pokojové nebo jiné náhražkové TV antény a při použití antény se širokopásmovým zesilovačem signálu.

V případě, že se hlášení na rušení příjmu DVB-T potvrdí jako důvodné, tj. zdrojem rušení je základnová stanice LTE, ukládá ČTÚ operátorovi provést ochranná opatření na jeho náklady.

Reklama