Síť EAN pro letadla dostala první satelit

Reklama

V Evropě vzniká LTE síť pro letadla nazvaná EAN, na které se podílí i Deutsche Telekom,. Po výstavbě části pozemních vysílačů se nyní dočkala prvního vlastního satelitu.

Síť European Aviation Network (EAN) umožní, aby se letadla připojila k síti LTE a nabídla svým cestujícím dostatečně rychlé Wi-Fi na palubě. Za tímto účelem kombinuje pozemní vysílače (v Česku jsou čtyři, staví a provozuje je T-Mobile) a satelitní sítě. Podrobnější informace v našem lednovém článku.

Družice Inmarsat S EAN byla vynesena na oběžnou dráhu za pomoci rakety Ariane 5 z kosmodromu ve Francouzské Guyaně, a to 29. června. První spojení se podařilo po 39 minutách od startu. Dalších pět dní ale technici prováděli různá kontrolní měření a drobné úpravy pozice družice na oběžné dráze.

Družice je schopná pokrýt signálem všech 28 zemí Evropské unie. V kombinaci s 300 pozemními vysílači, které buduje a provozuje Deutsche Telekom (v Česku prostřednictvím T-Mobile) tak poskytne dostatečnou LTE konektivitu pro letadla pohybující se v evropském vzdušném prostoru.

Reklama