Reklama
Reklama

Štědrý den a Silvestr v mobilních sítích

Reklama

Každý rok se operátoři chlubí, jak jejich zákazníci nahrazují papírové pohlednice esemeskami nebo hovory. Nejinak tomu bylo i letos, jen se sami podívejte, jak jsme na Štědrý den a na Silvestra mobilně „řádili“.

T-Mobile na Štědrý den: mírný pokrok

Celkový počet příchozích i odchozích hovorů dosáhl zhruba 18,3 milionu, což je o 3 % více než v roce 2013. Rozložení hovorů v čase zůstává stejné jako v předchozích letech: největší hlasový provoz se odehrál mezi 10.00 a 11.00, kdy bylo uskutečněno více než 1,9 milionu hovorů.

Celkový počet textových zpráv zpracovaných SMS centrem T-Mobile na Štědrý den nepatrně stoupl o 0,8 % na 29,4 milionu. Nejrušnější SMS hodinou byl úsek 12.45 – 13.45, kdy SMS centrum zpracovalo více než 2,7 milionu zpráv. Nejrušnější čtvrthodina 13.00 – 13.15 přinesla 689 tisíc zpráv.

Multimediální zprávy (MMS) zaznamenaly výraznější nárůst než SMS: letos jejich počet přesáhl 459 tisíc, což je o 14 % více než vloni. Nejrušnější MMS provoz probíhal mezi 11.30 – 12.30, tedy o tři čtvrtě hodiny dříve než v roce 2013. Během tohoto úseku MMS centrem prošlo přes 41 tisíc multimediálních zpráv z mobilů, externích aplikací a internetu. Multimediální špičkou byla čtvrthodina 15.30 – 15.45, kdy MMS centrum přijalo přes 12 tisíc zpráv.

T-Mobile na Silvestra: půlnoc přebíjí vše

Silvestrovský provoz v síti T-Mobile v porovnání s loňským závěrem roku vzrostl
o 2,17 %. Počet uskutečněných hovorů mírně vzrostl o 0,9 % na 25,5 milionu. Krátkých textových zpráv s novoročním blahopřáním bylo odbaveno přes 16,8 milionu, což činí 1,8% nárůst oproti loňskému roku. Výrazný nárůst operátor zaznamenal rovněž v objemu přenesených dat, a to o 32 %.

Nejvíce exponovaným časem zůstává již tradičně první hodina po půlnoci (téměř 3 miliony hovorů), nejrušnějších pak bylo prvních patnáct minut (1,2 milionu hovorů). Téměř dva miliony SMS prošly sítí v čase 23:45 – 00:45, přičemž rekordních 603 tisíc z nich bylo odbaveno v době od 00:15 – 00:30.

O2 na Štědrý den: MMS jsou v kurzu

Ve středu 24. prosince spojila mobilní síť O2 16,2 milionu hovorů a přenesla více než 27 milionů SMS. Rekord letos padl v počtu odeslaných MMS zpráv – síť O2 jich přenesla téměř 430 tisíc. Největší počet SMS, 2 504 272, byl přenesen mezi 13. a 14. hodinou. Nejvytíženější minutou, během které zákazníci O2 poslali přes 45 tisíc SMS zpráv, je čas 12.45.

Rekord letos zaznamenaly MMS zprávy. Těch odeslali zákazníci O2 přes 428 tisíc, tedy o 30 % více než v roce 2013. Zatímco v loňském roce vykázaly MMS zprávy špičku krátce po šesté hodině, letos se jejich posílání přesunulo do dřívějších odpoledních hodin.

O2 na Silvestra: Všechno stíháme za minutu

V síti O2 byla nejvytíženější první minuta po půlnoci. Celkově se za Silvestra uskutečnilo 22,679 milionu hovorů, odeslalo 15,02 milionu SMS a 242 tisíc MMS. Na první hodinu po půlnoci pak připadá 2,547 milionu hovorů a 1,727 milionu SMS. Nejvíc esemesek se odeslalo v první minutě nového roku, přesně 39 544. Multimediální zprávy mají hodinovou špičku mezi 23.00 a 00.00 (odesláno celkem 27 613 MMS), špičkovou minutu pak kolem šesté hodiny večerní (přesně 18.11-18.12, kdy se odeslalo 754 MMS).

Vodafone na Štědrý den: Turbo internet frčí jako o život

Letos lidé o Štědrém dni přenesli o 319 % více dat než loni. Špička nastala mezi 21 a 22 hodinou. Značný nárůst přenosů dat koresponduje s rozšířením Turbo Internetu a potvrzuje vývoj využívání datových služeb v průběhu celého roku 2014. Hovorů spojil Vodafone více než 9,5 milionu, což je o 11 % více než loni. Špička nastala mezi 10 a 11 hodinou. Lidé si letos o Vánocích vzájemně v síti Vodafone (z telefonů i z aplikací) poslali celkem 18,6 milionu SMS, což je o 2 % více než loni. Špička co se týče SMS nastala ve 13.24. Lidé si letos o Vánocích vzájemně z mobilů poslali téměř 188 000 MMS, což je o 8 % více než loni. Špička, co se týče MMS, nastala mezi 13:00 – 13:10.

Zvyšující se mobilitu Čechů prokazují statistiky zahraničního volání. Nejvíce se volalo do Polska, Německa, na Slovensko, do Španělska, Maďarska, Vietnamu a Itálie. O Štědrém večeru u nás bylo na návštěvě nejvíce Holanďanů, Němců, Švédů, Slováků, Britů, Rakušanů, Italů, a Rusů.

Vodafone na Silvestra: Data, data, hlavně data

Letos lidé o Silvestru přenesli o 326 % více dat než loni. Špička nastala mezi 14. a 15. hodinou. Vodafone spojil 13,8 milionu hovorů, což je o 7 % více než loni. Špička nastala mezi 00.00 a 01.00. Lidé si letos o Silvestru vzájemně v síti Vodafone (z telefonů i z aplikací) poslali více než 11,7 milionu SMS, což je nárůst o 3 % oproti loňsku. Špička nastala mezi 00.20 a 00.21. Co se týká multimediálních zpráv, o Silvestru jich Vodafone přenesl téměř 117 000 MMS, což je o 18 % více než loni. Špička nastala mezi 00.20 a 00.30.

Reklama

Reklama