Stížnosti na nevyžádané marketingové volání klesají

Reklama

Český telekomunikační úřad zveřejnil statistiku stížností a jiných podání, které v poslední době obdržel. Je zajímavé, že si zákazníci stále méně stěžují na nevyžádaná marketingová volání.

V oblasti obtěžující a nevyžádané komunikace došlo oproti předchozímu období k útlumu případů, kde jsou podatelé kontaktováni
ve večerních a nočních hodinách z telefonních čísel, která se při zpětném kontaktování jeví jako neexistující, popřípadě z telefonních čísel s nemožností zpětného zavolání.

Zároveň však došlo k nárůstu podání, v rámci kterých byli podatelé kontaktováni prostřednictvím SMS zprávy, a to především za
účelem obchodního sdělení či podvodného obchodního sdělení. V oblasti marketingových volání došlo k výraznému poklesu
podání (o 20 %).

Reklama