Stupně ochrany proti prachu a vodě

Reklama

U spousty mobilů najdete údaj o tom, jaký stupeň ochrany podle normy IP 68 mají. Co ale tato dvě tajemná čísla znamenají? Podívejte se na přehled jednotlivých stupňů.

Stupeň krytí IP je pojem z oboru elektrotechniky, týká se bezpečnosti elektronických zařízení. Stejné stupně definuje mezinárodní norma (IEC 529 a EC 60529), tak příslušně převzatá česká norma ČSN. Elektrická zařízení se označují tajemným kódem IP XX, kde první X stanovuje ochranu proti vniknutí předmětů, druhé X odolnost proti vodě.

S ochranou proti vniknutí předmětů souvisí logicky také ochrana před nebezpečným dotykem. Pokud je krytí přístroje tak mizerné, že do něj můžete bez problémů strčit celou ruku, hrozí jednak to, že přístroj poškodíte, jednak to, že dostanete do ruky nějakou tu napěťovou ránu. Co konkrétně znamenají jednotlivá čísla?

První číslo se může pohybovat v následujících hodnotách: 0 (žádná ochrana), 1 (dlaň a velké předměty), 2 (prst a malé předměty), 3 (nástrojem, např. šroubovákem, drobné předměty), 4 (drátem, velmi drobné předměty), 5 (jakoukoliv pomůckou, prach částečně), 6 (jakoukoliv pomůckou, prach úplně).

Druhé číslo se může pohybovat v rozmezí 0 až 9, přičemž význam hodnot je následující: 0 (bez ochrany), 1 (kapající voda), 2 (kapající voda z více směrů), 3 (vodní tříšť 10 l/min), 4 (stříkající voda ze všech směrů), 5 (tryskající voda), 6 (intenzivně tryskající voda 100 l /min), 7 (ponoření 1 m do vody na 30 min), 8 (potopení do vody nepřetržitě), 9 (tlaková voda wap).

Například venkovní vypínač, tj. takový, který má být trvale umístěn na venkovní fasádě domu a neustále vystaven větru dešti, má ochranu IP 44, tj. nelze se v něm šťourat ani drátem a neublíží mu voda stříkající ze všech směrů. Mobil s ochranou IP 66 může klidně pracovat uvnitř pytlíku vysavače a následně být omýván vodní tryskou.

Reklama