T-Mobile 17. listopadu spočítal lidi na Václavském náměstí

Reklama

Pestrý program jubilejního desátého ročníku akce Korzo Národní navštívilo 95 199 lidí. Meziročně návštěvnost stoupla o 26,6 tisíc. Průměrná doba návštěvníka strávená na Národní činila 71 minut.

Čísla vychází z analytiky anonymizovaných lokalizačních dat ze sítě operátora přepočtených na populaci, počet mobilních telefonů v ní, podíl operátora na trhu, porovnání návštěvnosti s jinými pátky v dané časové sekvenci a dalších parametrů.

Operátoři mají možnost sledovat přibližnou pozici všech svých zákazníků, a pokud tato data spojí do větších celků, mají tak přehled o pohybu populace v rámci České republiky takřka dokonalý. Toho samozřejmě využívají nejen pro počítání účastníků demonstace u příležitosti výročí 17. listopadu, ale také třeba pro optimalizaci svých sítí. Například před víkendem, kdy určitá část lidí opouští velká města a míří na chalupu nebo aspoň na výlet, je potřeba změnit konfiguraci sítí tak, aby byly na tuto změnu připraveny. A v neděli večer zase všechno nastavit zpátky.

Reklama