T-Mobile a ČZU využijí 5G na chytré města i zemědělství

Reklama

Česká zemědělská univerzita podepsala dohodu s operátorem T-Mobile. Hodlají v pražském kampusu vybudovat 5G kampusovou síť, na které budou testovat služby pro města. Pomocí IoT chtějí také podpořit chytré zemědělství.

Kampusová síť je více či méně oddělená část 5G sítě, kterou operátoři často budují na míru například velkým průmyslovým nebo logistickým areálům, tedy továrnám, přístavům a podobně. Právě částečné oddělení od veřejné sítě umožní takovým zákazníkům komunikovat rychleji a dostatečně bezpečně.

Kampusové sítě se často budují i v areálech univerzit, jako je tomu v případě ČZU. Pro operátora to má hned několik přínosů. Jednak stejně potřebuje pokrýt oblast, kde se mimo dobu koronaviru pohybují tisíce mladých lidí se smartphony a tablety. Kromě toho se jedná o relativně malý a relativně uzavřený areál, ve kterém mají budovy jednoho vlastníka.

To usnadňuje vyjednávání při budování sítí, ale také umožňuje testovat věci, které pak mohou být nabídnuty například městům a obcím. V areálu ČZU se tak uvažuje o chytrých budovách, které budou přenášet potřebné informace právě přes 5G, sledování spotřeby vody a energií, parkování a podobně. Vzhledem k zaměření univerzity se připravují také testy na přenos velkého objemu dat ve volné krajině, využití IoT například ve vodohospodářství, nebo měřením toho, jak stromy zpracovávají oxid uhličitý na kyslík.

Reklama