T-Mobile je MIMO, zvládá dvojnásobnou rychlost LTE

Reklama

T-Mobile, stejně jako ostatní operátoři, experimentuje s ještě rychlejšími sítěmi. Povedlo se mu úspěšně vyzkoušet technologii MIMO, která umí zvýšit rychlost až čtyřnásobně. Zatím si ale musíme nechat zajít chuť.

Rychlost LTE je určena především tzv. šířkou frekvenčního pásma. Pokud operátor vyhradí pro komunikaci s vaším mobilem blok o šířce 10 MHz, můžete teoreticky dosáhnout rychlosti 75/25 Mb/s. Tato rychlost se samozřejmě snižuje vlivem vaší vzdálenosti od vysílače, různým rušením a také tím, že ji spolu s vámi využívá více zákazníků.

V každém případě, 75/25 Mb/s je současné technologické maximum, a pokud chcete víc, musíte přidat nějaké to pásmo navíc. Operátoři zcela běžně pásma párují a získají tak 20 Mhz, což odpovídá 150/50 Mb/s.

Současné LTE je postaveno na technologii 2×2 MIMO (multiple input, multiple output), což v praxi znamená, že každý vysílač má dvě antény (to je jedna z těch dvojek), ale také že každý mobil má dvě antény (to je druhá z těch dvojek).

Technologie 4×4 MIMO, kterou T-Mobile jako první na světě v pásmu 800 MHz vyzkoušel, je založena na navýšení počtu vysílacích antén na straně základnové stanice a přijímacích antén na straně mobilního zařízení ze současných dvou na čtyři. To s sebou nese zvýšení maximální dosažitelné rychlosti přenosu až o 100 %, průměrně zhruba o 70 %.

Operátor chtěl zjistit, jak by co nejlépe šlo rozšířit stávající 2×2 síť na 4×4 a využít při tom co nejvíce současných vysílačů. Kromě toho se snažil navrhnout nejvhodnější antény pro mobilní zařízení, tzn. telefony a modemy. Během testu se ve spolupráci s Huawei úspěšně vyzkoušely různé kombinace řešení pro základnové stanice, ve spolupráci se společností SkyCross pak bylo použito první anténní řešení pro koncová mobilní zařízení podporující všechna v současné době využívaná pásma LTE.

Výsledky proběhlého pilotního testu využije jak český T-Mobile, tak v dalších sítích jeho mateřská společnost Deutsche Telekom.

Reklama