T-Mobile podpoří boj proti předsudkům

Reklama

Na začátku roku 2024 otevře přihlašování do grantového řízení, v němž rozdělí 1 500 000 korun organizacím, které pomáhají skupinám ohroženým předsudečným násilím, šíří osvětu a zvyšují motivaci obětí trestné činy hlásit.

O finanční podporu budou moci žádat nejen neziskové a příspěvkové organizace, ale i neformální skupiny a vysoké školy. Odborným garantem řízení je organizace In IUSTITIA a administrátorem Nadace VIA. Více informací je k dispozici na www.t-mobile.cz/udrzitelnost a sociálních sítích operátora.

T-Mobile podporuje také právě probíhající osvětovou kampaň „Chyba v zákoně“, která upozorňuje na nedostatečnou právní ochranu lidí ohrožených předsudečným násilím. Cílem kampaně organizace In IUSTITIA je poukázat na nerovný přístup ke spravedlnosti, který zažívají oběti předsudečného násilí, a dosáhnout novelizace trestního zákoníku. Operátor na kampaň upozorňuje prostřednictvím videospotů na vybraných prodejnách po České republice a na sociálních sítích.

Reklama