T-Mobile podpořil boj proti fake news

Reklama

Letošní grantová výzva T-Mobile Pomáháme byla zaměřena na boj proti dezinformacím a zvyšování mediální gramotnosti. Z více než 70 přihlášek nakonec operátor vybral 13 projektů, mezi které rozdělil 2 133 500 Kč.

Čtvrtina české populace má podle výzkumů nízkou mediální gramotnost. Nejohroženější skupinou podléhající dezinformacím jsou lidé s nižším vzděláním a senioři. T-Mobile se proto rozhodl zaměřit letošní grantový program právě tímto směrem. Navzdory původním očekáváním se přihlásila řada zajímavých projektů, z nichž získaly podporu následující:

Antidezinformační hnutí (Praha)
Sdružení pracovníků reklamních agentur chce své znalosti vedení kampaní využít v boji proti dezinformačním webům.

Aplikace pro online výuku v oblasti mediální gramotnosti (Praha)
Tradiční bojovník s dezinformacemi, sdružení Demagog.cz (které je ryze dobrovolnické), uplatní své zkušenosti z fact-checkingu při vývoji aplikace, která by měla pomoci s procvičováním témat mediální gramotnosti a práce s informacemi, rozpoznávání hoaxů. Bude určena jednotlivcům i školám.

CrashFAKE! Interaktivní hra pro studenty (Karlovarský kraj)
Krajská knihovna v Karlových Varech tvoří workshop mediální gramotnosti inspirovaný únikovými hrami, který prověří znalosti studentů středních škol v ověřování informací a dohledávání zdrojů. Během následujícího roku budou hru ověřovat na karlovarských studentech a následně metodiku poskytnou k použití i v dalších knihovnách.

Důvěřuj, ale prověřuj – kritické myšlení nejen pro seniory (celá ČR)
Nadační fond Lepší senior již zorganizoval 50 přednášek o tzv. mediální obezřetnosti. Zájem je velký, a to nejen mezi seniory. Tento rok plánuje dalších 30 přednášek.

Faketicky (Středočeský kraj)
Skupina mladých novinářů a studentů žurnalistiky se snaží získat zpět důvěru veřejnosti k novinářské profesi. Během několika měsíců byli již na 40 školách ve středních Čechách a na workshopech kritického myšlení a ověřování informací proškolili 1500 studentů. Tento rok už chtějí vyjet i za hranice svého kraje.

Immune Enhanced (Praha, Brno, Teplice, České Budějovice)
Transparency International ČR vytvořila pro náctileté populárně naučnou on-line publikaci, kde v deseti krátkých vlozích (tedy ve formátu touto skupinou široce přijímaným) seriózní experti „youtuberskou“ formou představují nejnebezpečnější negativní jevy spojené s on-line sdílením informací. Josef Šlerka mluví o info-launderingu, Jan Tvrdoň o fake news, Lukáš Houdek s Kateřinou Richterovou o hate speech na sítích. K videím nyní vzniknou texty s dalšími zdroji a během listopadu se všech osm expertů rozjede do Prahy, Brna, Teplic a Českých Budějovic na debaty se středoškoláky a jejich pedagogy.

Internetem bezpečně a rozumem proti fake news (Karlovarský kraj)
Vyšetřovatel kybernetické trestné činnosti Roman Kohout je známý zejména přednáškami o bezpečnosti v online prostředí, nyní chystá sérii přednášek o hoaxech a fake news pro děti na základních a středních školách, seniory a děti v dětských domovech a SOS vesničce v Karlovarském kraji.

Média v měnícím se světě (Praha, Brno, Plzeň, Kolín, Olomouc, Most)
Skautský institut pořádá každý měsíc besedy se zajímavými hosty z médií určené mladým dospělým a studentům vysokých škol. V tomto roce se bude věnovat tématům jako etický kodex novinářů, hoaxy nebo úloha médií v demokratické společnosti. Na diskuze přitom zve známé tváře, aby k tématu přitáhl dostatečné publikum.

My Street Films (Praha, Brno, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně)
Sdružení dokumentárních tvůrců My Street Films působí již šestým rokem, jejich vzdělávací akce navštívilo již 1200 zájemců, teoretických i praktických workshopů pro střední školy se zúčastnilo 600 studentů. V podpořeném projektu chtějí uspořádat pět seminářů pro širokou veřejnost (Praha, Brno, Ústí nad Labem) a 12 několikadenních workshopů pro střední školy (Praha Brno, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně), kde prostřednictvím vlastní práce vysvětlí praktiky manipulátorů.

Nenechte se napálit podvodnými praktikami na internetu (Praha)
Sluchově postižení mohou čerpat jen z omezeného množství zdrojů, a tak mohou snadněji podlehnout podvodům a útokům. Orbi Pontes zorganizuje tři přednášky o fake news pro sluchově postižené zpřístupněné formou přepisu a tlumočené do znakového jazyka.

Pravda a manipulace v mediích (Jihočeský kraj)
Spolek Klub Aktiv naplánoval sérii seminářů a exkurzí v regionálních redakcích vždy pro 21 seniorů a 7 studentů gymnázií, kde poznají svět médií a naučí se získávat a ověřovat informace.

Preventivní programy SPIRÁLA (Královéhradecký kraj)
Prostor Pro pomáhá již 19 let teenagerům v Královéhradeckém kraji s obtížnými situacemi, dlouhodobě spolupracuje s 3.-9. třídami základních škol. V grantu připraví metodiku semináře mediální gramotnosti pro 8. a 9. třídy.

Rozvoj fact-checkingového projektu Manipulátoři.cz (Praha)
Manipulátoři.cz, projekt, který monitoruje manipulace a hoaxy, ověřuje, žádá o grant poprvé od svého vzniku v roce 2015. Doposud spolek pracoval dobrovolnicky. Chtějí na svých stránkách doplnit encyklopedii a založit YouTube kanál, a tak být blíž nejohroženějším skupinám.

Reklama