T-Mobile rozdělí v rámci projektu Mluvme spolu tři miliony korun

Reklama

T-Mobile v dalším ročníku grantové výzvy Mluvme spolu rozdělí celkem tři miliony korun mezi 34 projektů, které integrují jakýmkoliv způsobem izolované skupiny.

Neziskovky, ale i neformální skupiny lidí, mohly žádat o částku do maximální výše 100 tisíc korun, přičemž aspoň deset procent nákladů musí být pokryto z interních zdrojů. Nemusí přitom jít vyloženě o finanční investici, interní spoluúčast může mít podobu třeba dobrovolnické práce.

Do grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu letos přišlo 174 žádostí; od neziskových organizací (145), lokálních komunit (8) a neformálních skupin (21). Nejvíce přihlášek je z Prahy (57) a Moravskoslezského kraje (28), nejméně z Pardubického a Karlovarského kraje (vždy po dvou).

Letošní ročník propojuje integrace skupin, které se ve společnosti cítí jakkoli izolovány (dlouhodobě nezaměstnaní, senioři, dospívající ze sociálně slabého prostředí, děti z dětských domovů, ohrožení šikanou, osoby s odlišnou sexuální orientací, vírou, zdravotním handicapem atd.).

Přehled podpořených projektů najdete na webu operátora.

Reklama