T-Mobile rozdělil tři miliony mezi neziskovky

Reklama

T-Mobile podpořil v rámci grantové výzvy Mluvme spolu celkem 34 z 339 přihlášených projektů, jejichž cílem bylo rozpoutat či vylepšit komunikaci v určité oblasti. Původně chtěl operátor přidělit ještě o půl milionu více, zbylé projekty ale nebyly dostatečně kvalitní.

Z přihlášených projektů vybírala sedmičlenná komise zahrnující jak zástupce operátora, tak třeba programovou ředitelku Nadace Via nebo redaktora časopisu Respekt. O granty se ucházelo 339 projektových záměrů, jejichž cílem bylo nastolit či zlepšit komunikaci v určité komunitě. Nechyběly ani projekty usilující o rozpoutání veřejné debaty o komunálních, ekologických či kulturních otázkách. Do druhého kola postoupilo 114 žádostí, z nichž sedmičlenná hodnotící komise vybrala 34 projektů, které Fond T-Mobile podpoří celkovou částkou 2 865 116 Kč.

T-Mobile měl původně v úmyslu rozdělit tři a půl milionu korun, nicméně porota se rozhodla nepřidělit prostředky v této výši. „Nebyli jsme přesvědčeni o kvalitě více projektů,“ vysvětluje Kemrová, a dodává: „Zbývající částku použijeme na další veřejně prospěšné projekty plánované v rámci Fondu T-Mobile, například na podporu dobrovolnictví a drobného dárcovství.“

Nejvíce projektů, které postoupily do druhého kola, přihlásili žadatelé z Prahy (36 %), následují Jihomoravský (15 %) a Středočeský (8 %) kraj. Mezi žadateli převládaly z více než tří čtvrtin nestátní neziskové organizace, najdou se ovšem i angažovaní jednotlivci, kteří chtějí něco změnit. Grantovou podporu získaly jak projekty s celostátním dopadem, tak projekty velmi lokální.

Mezi oceněnými tak lze najít například sdružení Post Bellum (s projektem vzdělávacího setkání účastníků soutěže Příběhy 20. století), sdružení Jako doma (Kuchaři a kuchařky bez domova), Brnění (s ekologickým projektem Dejchej Brno), 8jinak! (Palmovka jinak), ale také dva projekty na záchranu architektonických perel v Pardubicích a České lípě (Mlýny městu – o.s. Offcity a Diskusní platforma „Uran v České lípě“ – Helena Doudová) či Sbor dobrovolných hasičů Kouřim, který chce zřídit kavárničku pro seniory. Nechyběly ani ambiciózní projekty snažící se angažovat občany ve státní správě, např. Alternativa Zdola s projektem Participativního rozpočtu v Praze či Ekologický právní servis s aktivitou Rekonstrukce státu: Mluv se svým poslancem.

Reklama