T-Mobile umožní hasičům rychle rozeslat SMS v ohroženém území

Reklama

T-Mobile vyvinul zajímavou SMS aplikaci pro integrovaný záchranný systém. V případě živelních katastrof nebo např. při ztrátě dítěte nebo seniora umožní tento systém rychle informovat všechny, kdo se právě nachází v určité oblasti.

Operátor využije informace o telefonech, které jsou přihlášeny v oblasti ohrožené příslušnou katastrofou. Zejména pravidelné zkušenosti s povodněmi nám ukazují, že v takové situaci selhává úplně všechno, včetně nejrůznějších městských rozhlasů. Navíc kdo má čas vyklánět se z okna, když venku zuří povodeň?

Nyní tedy stačí sledovat mobil, což lidí stejně dělají. Pracovníci integrovaného záchranného systému mohou jednou textovou zprávou oslovit všechny, kdo se v dané oblasti nacházejí, a informovat je o hrozícím nebezpečí, nebo požídat třeba o pomoc s hledáním pohřešovaných osob.

Aby tohoto systému nemohl jen tak někdo zneužít k šíření reklam, je samozřejmě patřičně chráněn. předně k němu nemá přístup jen tak někdo, T-Mobile se zatím dohodl jen s hasiči. Dále je pak několika ochrannými prvky ověřeno, kdo odesílá zprávu a zda k tomu má skutečně právo.

Nový systém ještě nemá název, T-Mobile jej vyhledává v interní soutěži. Do budoucna je otevřen dalším složkám záchranného systému a také dalším operátorům. Je totiž trochu škoda, že hasiči nemohou o hrozící povodni informovat všechny, ale jen zákazníky jednoho operátora.

Reklama