T-Mobile v roce 2015: šestimilionová stabilita [finanční výsledky]

Reklama

T-Mobile si i v roce 2015 udržel mezi mobilními operátory první místo, což v praxi představuje šest milionů zákazníků. Úspěšně včlenil do svých struktur GTS a T-Systems.

Podle finančních výsledků, které operátora zveřejnil na konci února, využívalo k poslednímu prosincovému dni mobilní služby T-Mobile 6 milionů zákazníků, z čehož bylo 3,6 milionu zákazníků tarifních a 2,4 milionu volilo předplacenou kartu.

V roce 2015 zákazníci T-Mobile v mobilní síti v průměru protelefonovali 155 minut měsíčně, tedy o 2,6 % více oproti předchozímu roku.  Spotřeba rostla ve všech oblastech; nejvíce pak data: objem přenesených dat vzrostl meziročně o téměř 70 % a přesáhl 17 600 terabytů.

Celkové tržby za mobilní a pevné služby přesáhly 27 miliard Kč, přičemž tržby z mobilních služeb činily téměř 18,2 miliardy. Průměrná měsíční útrata na zákazníka (ARPU) v mobilních službách klesla na 253 Kč, což je o 3,8 % měně než v předchozím roce. Rostoucí spotřeba datových služeb se odrazila v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb: tento ukazatel vzrostl o 7 procentních bodů na novou rekordní úroveň 45 %.

Reklama