T-Mobile vyhlašuje grantovou výzvu pro neziskovky

Reklama

T-Mobile vyhlásil další ročník své grantové výzvy Mluvme spolu. Granty ve výši až 300 000 Kč jsou určeny malým neziskovým organizacím, které fungují v rámci komunity a snaží se rozvíjet občanskou společnost.

Celkem je na granty vyhrazena částka 3 miliony korun. Kromě již zmíněné částky 300 tisíc korun nabízí operátor úspěšným neziskovkám také účast v Akademii Fondu T-Mobile, v jejímž rámci lze zdarma využít služeb koučů a poradenství expertů operátora. Připraveno je také vzdělávání formou seminářů a workshopů. Žadatelé o grant se mohou do dvouletého programu hlásit až do 17. října 2014. S přípravou projektového záměru pomůže webinář, který je dostupný na webu www.prosvetkolemnas.cz.

Projekty, které chtějí být úspěšné, musí splňovat všechny následující body:

  • pomáhat při budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru
  • zapojovat znevýhodněné skupiny osob (např. sociálně vyloučené, handicapované, menšiny)
  • zapojovat spoluobčany do společné realizace aktivit
  • pomáhat řešit konkrétní problémy v komunitě
  • zvyšovat pochopení a důvěru mezi lidmi.

Přihlášené projekty posoudí nezávislá komise složená ze zástupců médií, neziskového i firemního sektoru a státní správy. Všichni žadatelé budou o výsledcích hodnocení komise včas informováni. Nejlepší projekty budou známy v první polovině prosince. Do dvouletého programu se organizace zapojí od začátku roku 2015.

Reklama