T-Mobile začíná testovat VoLTE hovory ve své LTE síti

Reklama

T-Mobile spustil pilotní provoz technologie Voice over LTE (VoLTE), která umožní nový způsob hlasových hovorů přímo přes sítě LTE. Po otestování chce nabídnout tuto technologii i zákazníkům, a to už v roce 2015.

Síť LTE je výhradně datová, nebyla navržena pro přenos hlasových hovorů. Pokud v současné době chcete telefonovat, přepne se váš mobil do sítě 3G nebo 2G, provede hovor, a poté se přepne zpět. Tomuto způsobu vedení hovorů se říká CSFallBack (Circuit-switch fall back). To je samozřejmě nepříjemné, operátor musí i do budoucna udržovat v provozu několik sítí v plné kapacitě, i když síť 3G a 2G by s postupným rozšiřováním LTE telefonů mezi zákazníky mohl pozvolna utlumovat.

Proto se hledají nové cesty a jednou z nich je již zmíněná technologie VoLTE. Její podstata spočívá v digitalizaci hlasového hovoru a jeho přenosu ve formě datových paketů přímo přes síť LTE, bez nutnosti přepínat telefon tam a zase zpět. Podobně funguje třeba Skype na počítači, také digitalizuje hlasový hovor a přenáší přes internetovou linku.

Reklama