T-Mobile zlepšuje šifrování ve své 2G síti

Reklama

T-Mobile aktuálně nasazuje ve své GSM síti novou verzi šifrování označenou jako A5/3, která nahradí stávající a již delší dobu nevyhovující verzi A5/1. K podobnému kroku se připojily i další pobočky T-Mobilu v ostatních zemích.

Že jsou vaše hovory z mobilu šifrovány, to už jste asi někde slyšeli. Na rozdíl od klasických vysílaček tak nikdo ve vašem okolí nemůže odposlechnout, o čem si váš mobil povídá s mobilní sítí. Podobně je zabezpečena další komunikace uvnitř sítě, případné odposlechy pak může operátor provádět jen na nařízení Policie.

Šifrovací algoritmus, který má toto zabezpečení na starosti, se jmenuje A5. Od samého počátku mobilních sítí byla používaná verze 1 označená jako A5/1. Ta byla ale před pár lety prolomena, přeci jen – mobilní sítě už nejsou nejmladší a všechny algoritmy byly vymýšleny v době, kdy mobilní telefony neměly ani zdaleka výkon svých dnešních potomků.

Nyní tedy T-Mobile ve své české GSM síti nasazuje novější, dosud neprolomenou, verzi A5/3, která výrazně zlepší bezpečnost hovorů v sítích 2G na podobnou úroveň, jako je v novějších sítích 3G. Proč to trvalo tak dlouho? Při pokusu nasadit A5/3 narazil operátor na problém, řada méně vybavených mobilů tuto šifrovací technologii nezvládá, bylo tedy potřeba technicky vyřešit, jak mohou obě šifrovací technologie fungovat vedle sebe.

Reklama