T-Mobile změní všeobecné podmínky, usnadní přechod ke konkurenci

Reklama

Od ledna začne platit nový občanský zákoník a nový zákon o elektronických komunikacích. T-Mobile v souladu s těmito novelami změnil své všeobecné podmínky. Od ledna bude snazší ukončit nevyhovující smlouvu a přejít ke konkurenci.

K výše uvedenému je nutno poznamenat, že T-Mobile vyslyšel také mnohé připomínky ČTÚ a nové všeobecné podmínky jsou výrazně kratší a snad i jasnější. Nejdůležitější novinky shrnul operátor do čtyř bodů:

1. Elektronická schránka T-Box

Do elektronické schránky v samoobsluze Můj T-Mobile bude operátor zasílat notifikace o uzavření smlouvy či o všech jejích změnách. Takovou informací může být např. koupení roamingového balíčku či změna tarifu. Informace zaslané do této elektronické schránky jsou doručené okamžikem zaslání.

2. Předčasné ukončení smlouvy

V případě, že se rozhodnete ukončit smlouvu dříve než uplyne váš úvazek, bude vás to stát nanejvýš dvacet procent nesplacených paušálů (či minimálních měsíčních plnění). K tomu budete muset doplatit případnou dotaci, kterou jste získali na telefon. Oproti současnému stavu, kdy vám operátor mohl naúčtovat sto procent nesplaceného, je to výrazná změna.

3. Informace před automatickým prodloužením

Nejpozději měsíc před automatickým prodloužením vaší smlouvy vás operátor bude nově informovat, že se k podobnému kroku chystá. Současně vám nabídne možnost ukončení, takže se nepříjemného prodloužení nevyhovující smlouvy můžete snadno vyhnout, přičemž pokud je pro vás smlouva i nadále zajímavá, nemusíte dělat vůbec nic.

4. Zkrácení podmínek a terminologie dle nového občanského zákoníku

T-Mobile podmínky v souladu se zadáním zkrátil a přizpůsobil terminologii novému občanskému zákoníku.

Více informací najdete na www.t-mobile.cz/vpst a www.t-mobile.cz/t-box. Nové podmínky platí od 26. ledna 2014.

Reklama