Telefonní budky mizí v propadlišti času

Reklama

Doba, kdy každou vesnickou náves zdobila telefonní budka, jsou dávno pryč. Dnes má každý mobil a smysl telefonních budek tak mizí. ČTÚ je nařizuje provozovat jen v nejmenších špatně pokrytých obcích, a teď uvažuje o úplném zrušení.

Velikost obcí, ve které musel operátor poskytující tzv. univerzální službu, provozovat dotované telefonní automaty, se rok od roku prudce snižovala. ČTÚ limitoval jednak maximální počet obyvatel, jednak obec nesměla být pokryta mobilním signálem dvou či více operátorů. Takových vesniček už moc není, takže telefonní budky mizí a mizí.

Až zmizí docela. Z ČTÚ se nesl hlas o tom, že příští rok už nebude vůbec telefonní budky jako součást universální služby vypisovat. To zaslechl v Brně ombudsman a projevil obavy, jestli tím části obyvatel nebude ztížen přístup k telekomunikačním službám. Sešel se proto s předsedkyní Rady ČTÚ a vzájemně si situaci vyjasnili.

Ombudsman uznal, že lidé už bez problémů používají mobilní telefony a provozovat tak nákladné budky nedává smysl. Současně ale upozornil, že např. oběti domácího násilí nemusí mít vždycky k mobilu přístup. Předsedkyně Rady přislíbila, že v rámci svých kompetencí bude hledat řešení, jak zajistit pro tyto osoby adekvátní náhradu za veřejné telefonní automaty. Veřejný ochránce práv ji v tom podporuje a bude jí nápomocný.

Reklama