Telekomunikační akademie: největší zájem je o bezpečnost mobilů

Reklama

ČTÚ ve spolupráci s 18 lektory uspořádal v roce 2022 celkem 74 přednášek, ve kterých o mobilní problematice proškolil 1 657 zájemců nejen z řad seniorů.

Ze strany účastníků neustále roste zájem o nová témata týkající se bezpečné práce s chytrými
zařízeními (jak se vyhnout phishingu, podvodům přes SMS, podvodným telefonátům, jak blokovat M-platby, mít kontrolu nad vyúčtováním atd.) a rizik plynoucích z využívání sociálních sítí.

Bezpečný pohyb v online světě a používání chytrých telefonů či počítačů tak
představuje v současné době nejvíce poptávané téma, v roce 2022 to byla takřka polovina všech uskutečněných přednášek.

Nadále však přetrvává i poptávka po již nabízených tématech, jako jsou „Telekomunikace v kostce“, „Poštovní služby“ a „Barevné linky“. Dále senioři projevili zájem o téma „Marketingová volání“.

Reklama