Teligen/ČTÚ: Za poslední rok v Česku klesly ceny, jsme na tom hůř

Reklama

Pamatujete si ještě na kauzu, kdy ČTÚ prezentoval údaje analytiků Teligen, které ukázaly, že jsme telekomunikačně jedna z nejdražších zemí v Evropě? Po čase je tu další zpráva, ve které jsme dopadli o něco lépe.

Strategy Analytics (dříve Teligen) pracuje za pomoci takzvaných spotřebních košů. Snaží se definovat určité typické uživatele, kteří jsou charakterizováni nějakým počtem hovorů, zpráv a dat. U nich pak hledá nejvhodnější tarif. Vždy se dívá na dva největší operátory v dané zemi, vybere u nich nejvýhodnější tarif (bez ohledu na povinnost úvazků), přepočítá podle parity kupní síly, takže jsou srovnatelné napříč zeměmi.

Z toho důvodu taky nemá smysl uvádět absolutní hodnoty – ceny tarifů -, protože jsou přepočtené. Budeme tedy hodnotit jen to, o kolik míst v žebříčku OECD zemí se Česká republika mezi listopadem 2013 a listopadem 2014 posunula.

Prvním porovnávaným spotřebním košem je 30 hovorů + 100 SMS. V tomto koši si Česko polepšilo o jedno místo, posunulo se z 25. na 24. díky tarifu O2 Start s balíčkem 120 SMS a závazkem na 24 měsíců. Také u spotřebního koše obsahujícího 100 hovorů + 140 SMS si Česko polepšilo, a to hned o čtyři místa, a to díky tarifu Free O2 60 se závazkem na 24 měsíců a s balíčkem 120 SMS.

Třetí spotřební koš obsahuje v metodice Strategy Analytics 300 hovorů + 225 SMS. Pro změnu jsme si v něm o dvě místa pohoršili, klesli jsme z 27. na 29. místo. Nejvýhodnější je tarif S námi síť nesíť se závazkem na 24 měsíců společnosti T‑Mobile. Pro ještě větší nadšence je tu spotřební koš obsahující 900 hovorů + 350 SMS. V jeho rámci se pozice České republiky zhoršila o sedm příček (z 22. na 29. místo). U tohoto koše se za Českou republiku nejlépe umístil, stejně jako v listopadu 2013, tarif S námi síť nesíť se závazkem na 24 měsíců společnosti T-Mobile.

Další dva balíčky jsou pro ty, kdo mají poněkud specifické potřeby. Například provolat 40 hovorů a odeslat 60 SMS z předplacených karet. V tomto směru jsme si o jedno místo polepšili, nejvýhodnější je karta Twist Našim+ s voláním do vlastní sítě za 1,50 Kč/minutu. Druhý specifický balíček obsahuje pouze textové zprávy, a to hned 400 SMS. Díky tarifu S námi v sítích se závazkem na 24 měsíců nabízející neomezené SMS do všech sítí v rámci ČR společnosti T-Mobile jsme postoupili z 32. na 31. místo.

Do další sady spotřebních košů přidali analytici jisté množství dat. Postupovali při tom celkem rozumně, u nižších košů přidali 100 MB, u nejvyššího 2 GB. Podívejte se, jak jsme dopadli.

Nejnižší balíček obsahuje 30 hovorů + 100 SMS + 100 MB. Pozice České republiky zůstala nezměněna (29. místo). V rámci tohoto koše se nejlépe umístil tarif O2 Start data S se závazkem na 24 měsíců s balíčkem 120 SMS a s Internetem v mobilu s datovým limitem 200 MB.

Další koš zahrnuje 100 hovorů + 140 SMS + 500 MB. Pozice České republiky se nezměnila (30. místo). Nejlevnější tarif mezi sledovanými operátory nabízí společnost O2, konkrétně jde o tarif Free O2 Plus se závazkem na 24 měsíců, s neomezenými hovory a SMS do sítě O2 v rámci ČR a se 700 MB volných dat. 200 MB volných je součástí nabídky tarifu Free O2 Plus, zbylá data (500 MB) si zákazník může dokoupit jako datový balíček s 500 MB.

Do třetice tu máme spotřební koš se 100 hovorů + 140 SMS+ 2 GB. Česká republika zaznamenala pokles o jednu pozici (z 28. místa na 29. místo). V rámci tohoto koše se v listopadu 2014 nejlépe umístil tarif Free O2 Plus data M společnosti O2, s neomezeným voláním a SMS v sítí O2, balíčkem 120 volných SMS a s Internetem v mobilu s FUP limitem 2 GB. Tři čtvrtiny z volných dat (1,5 GB) je součástí tarifu Free O2, zbytek si zákazník může dokoupit jako datový balíček s datovým limitem 500 MB.

Pro náročnější je tu spotřební koš s 300 hovorů + 225 SMS + 1 GB. Pozice České republiky se zhoršila z 23. na 28. místo. Za Českou republiku se nejlépe umístil tarif od společnosti T-Mobile, konkrétně jde o tarif S námi síť nesíť s volnými daty 1,5 GB a s neomezeným voláním a SMS do všech sítí v rámci České republiky.

No a nakonec se podíváme na spořební koš obsahující 900 hovorů + 350 SMS + 2 GB. V tomto případě poklesla pozice České republiky o sedm míst (z 21. na 28. místo). U tohoto spotřebního koše se nejlépe umístil tarif od společnosti O2, a to Free CZ se závazkem na 24 měsíců, s neomezeným voláním a SMS do všech sítí a 1,5 GB volných data s možností dokoupení datového balíčku s datovým limitem 500 MB.

Jak jsme tedy dopadli?

Podívejme se tedy, jak jsme jako republika dopadli celkově. V níže uvedené tabulce označuje kladná hodnota posun o několik míst směrem k lepším příčkám, a záporná hodnota posun k hůře postaveným pozicím cenového žebříčku

Koš Posun
30 hovorů + 100 SMS +1
100 hovorů + 140 SMS +4
300 hovorů + 225 SMS -2
900 hovorů + 350 SMS -7
40 hovorů + 60 SMS z předplacenek +1
400 SMS +1
30 hovorů + 100 SMS + 100 MB 0
100 hovorů + 140 SMS + 2 GB -1
300 hovorů + 225 SMS + 1 GB -5
900 hovorů + 350 SMS + 2 GB -7
CELKEM -15

Jak vidíte, celkově jsme si pohoršili o patnáct míst, v průměru o 1,5 místa v každém spotřebním koši. Optimismus ČTÚ o tom, jak jsme zůstali v podstatě na svém místě (u hodnot přepočítávaných podle parity kupní síly), případně si výrazně polepšili (v absolutních hodnotách bez přepočtu, které jsme neuváděli), je tedy poněkud předčasný.

I když analytická společnost posuzuje jen dva největší operátory, a zanedbává tak nejen Vodafone, ale i všechny virtuály, jasný pohled na český telekomunikační trh to dává. Dovolím si ho shrnout do několika bodů:

  • Virtuálové trh nezměnili. I když je analytici do svých výpočtů nezahrnuli, žádný vliv na dva největší operátoři zjevně neměli.
  • Stejně zanedbatelný vliv má i Vodafone. I když není zahrnut, na vysoké ceny zbylých dvou hráčů evidentně nijak nepůsobí.
  • Slevy jsou jen iluzorní. Čeští operátoři sice ceny v posledních letech snižují, zahraniční ale taky. I nadále pak, vzhledem k našim příjmům, zůstáváme nejdražší v Evropě, i když v absolutních částkách si polepšujeme.
  • Stále máme velmi drahá data. U tarifů bez dat klesáme na žebříčcích jen mírně nebo dokonce rosteme. U tarifů, které obsahují data, jsme na tom podstatně hůře.

 

Reklama