Univerzální služba pro ZTP

Reklama

ČTÚ formou tzv. univerzální služby dbá o to, aby byly moderní telekomunikační služby univerzálně přístupné i pro různé znevýhodněné skupiny. Dříve to zahrnovalo například veřejné telefonní automaty v místech špatně pokrytých signálem, dnes se jedná o slevy a zvláštní zařízení pro zdravotně znevýhodněné zákazníky.

Tuto část univerzální služby loni poskytovalo O2. To nyní spočítalo, že ho to stálo 57 352 873,67 Kč a tuto částku – v souladu s podmínkami služby – požaduje o státu. ČTÚ teď v rámci správního řízení zkontroluje, jestli je požadavek oprávněný, a částku operátorovi vyplatí.

Aktuálně se jedná o poskytování univerzální služby pro rok 2023. Český telekomunikační úřad nejprve zveřejnil svůj návrh podmínek a předložil je k veřejné konzultaci. Tři subjekty podaly podnět k poskytnutí slevy, jeden k povinnosti nabízet speciální zařízení. ČTÚ všechny připomínky řádně vypořádal a finální podmínky zveřejnil 22. srpna v částce 8/2022 Telekomunikačního věstníku. Přihlášky do výběrového řízení je možno podávat do konce září.

Reklama