Univerzální službu pro zdravotně znevýhodněné bude poskytovat O2

Reklama

Odborná komise zřízená ČTÚ rozhodla, že univerzální službu spočívající ve speciálních zařízeních pro zdravotně znevýhodněné bude povinně poskytovat operátor O2. Nikdo jiný se nepřihlásil.

Univerzální služba má řadu podob, stát se jejím prostřednictvím snaží zajistit přístup k moderním telekomunikačním službám i nejrůznějším způsobem znevýhodněným skupinám občanů. Může se jednat třeba o obyvatele malých obcí, kam se operátorům nevyplatí zavádět telefonní linky. Stát v takovém případě nařizoval (a také dotoval) zřízení veřejné telefonní budky.

Doba telefonních budek vcelku nedávno skončila spolu s tím, že i ty nejmenší obce dnes mají dostatečně kvalitní mobilní signál alespoň dvou operátorů. Další část univerzální služby ale zůstává v platnosti. Týká se speciálních koncových zařízení pro různé skupiny zdravotně znevýhodněných.

Jedná se o službu, na jejímž základě si mohou zdravotně postižené osoby pronajmout či zakoupit
speciální koncová zařízení přiměřená jejich zdravotnímu postižení, a to za výhodnější cenu, než za
kterou jsou taková zařízení na trhu běžně dostupná.

Na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení doporučila výběrová komise uložení povinnosti
společnosti O2 Czech Republic a.s., která jako jediná doručila přihlášku v termínu uvedeném ve vyhlášení
výběrového řízení a splnila všechny požadavky v něm uvedené.

Reklama