Uzavřít smlouvu po telefonu už není možné

Reklama

Nový zákon zvýšil ochranu spotřebitelů před uzavíráním smluv po telefonu. Nově už nikdo nemůže zneužít momentu překvapení, telefonicky lze učinit pouze nabídku, kterou musí zákazník písemně potvrdit.

Může za to zákon 374/2002 Sb., který novelizuje jednak zákon o ochraně spotřebitele, jednak občanský zákoník. Nová právní úprava má zamezit možnému zneužití momentu překvapení spotřebitele, které v minulosti mohlo vést a často vedlo k uzavření pro spotřebitele nevýhodné smlouvy, u které byl pak nucen řešit její předčasné ukončení.

Nově je telefonicky možné spotřebitele kontaktovat s pouhou nabídkou uzavření smlouvy. Po uskutečnění takového telefonického hovoru má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě, kterou je povinen spotřebiteli zaslat bez zbytečného odkladu.

Nabídku na uzavření smlouvy tedy podnikatel spotřebiteli zašle například e-mailem nebo dopisem. Spotřebiteli je tak dána možnost si na základě získaných informací rozmyslet, zda smlouvu uzavře či
nikoliv. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem listinného vyhotovení, nebo třeba i neformálním elektronickým způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vázán.

Reklama