V Česku už je více než 17 tisíc LTE vysílačů

Reklama

V České republice bylo k 30. 6. 2020 ve zkušebním provozu 309 základnových stanic LTE, v trvalém provozu pak 16 797 stanic.

Vyplývá to z informací Českého telekomunikačního úřadu, který řeší stížnosti obyvatel na rušivý vliv LTE na televizní vysílání. Z celkového počtu stanic přišly stížnosti jen na naprosté minimum z nich. Navíc většina se ukázala jako neoprávněná.

V červnu bylo přijato 98 hlášení na rušení a ukončeno bylo šetření 104 případů rušení televizního příjmu; BTS LTE v pásmu 800 MHz byla zjištěna jako zdroj rušení příjmu DTT (DVB-T a DVB-T2) ve dvou případech.

Závady přijímacího zařízení televizních diváků byly zjištěny v 65 případech, ve 21 případech rušení ustalo, nebo mělo sporadický výskyt. V šesti případech se nejednalo o rušení, v jednom případě se jednalo o příjem v nepokryté oblasti a v jednom případě se jednalo o kolizi signálů SFN v místě příjmu (příjem vzdáleného vysílače). Osm hlášení na rušení stornovali jejich
podavatelé během šetření rušení.

Reklama