Velký průzkum ČTÚ: Jak Češi využívají služby operátorů

Reklama

Český telekomunikační úřad si nechal zpracovat průzkum, kterého se účastnilo 1 500 respondentů z celé České republiky. Úřad se zajímal o využívání různých služeb mobilních operátorů.

Podíl využívání virtuálních operátorů dosáhl u respondentů téměř 11 %. Zbylých 89 % tak patří trojici velkých síťových operátorů – T-Mobilu, O2 a Vodafonu. Až 69 % respondentů uvedlo, že využívají služby svého hlavního poskytovatele mobilních služeb 5 let nebo více, přičemž neexistuje zásadní rozdíl mezi respondenty využívajícími tarif a předplacenou kartu. Svého hlavního poskytovatele by doporučilo až 75 % respondentů.

Pokud jde o průměrnou útratu, 39 % respondentů vynakládá na měsíční provoz svého soukromého mobilu (soukromé SIM karty) 200 až 499 Kč, druhá nejpočetnější skupina (21 % respondentů) vynakládá 500 až 799 Kč. Své měsíční náklady na provoz soukromého mobilu (soukromé SIM karty) hodnotí vzhledem ke kvalitě služeb 45 % respondentů jako přijatelné, 20 % jako výhodné a 16 % jako velmi výhodné. Celkově tedy poměr mezi cenou a kvalitou služby hodnotí spíše pozitivně až 81 % respondentů.

Soukromý mobilní telefon pouze s jednou soukromě hrazenou SIM kartou využívá 75 % respondentů, tedy čtvrtina z nich má v soukromém mobilním telefonu dvě SIM karty. Tři čtvrtiny respondentů uvedly, že využívají mobilní data, přičemž 65 % využívá současně volání, SMS a data, zatímco 10 % využívá jen volání a data (tedy bez SMS). Pouze 10 % respondentů využívá mobilní telefon pouze na volání.

Neomezená data využívá 22 % respondentů, druhým nejčastěji využívaným sjednaným objemem dat v tarifech a předplacených balíčcích je objem do 1 GB měsíčně, který využívá 11 % respondentů. Neomezená volání využívá 43 % respondentů, druhým nejčastěji využívaným sjednaným objemem volání v tarifech a předplacených balíčcích je objem do 100 minut měsíčně, který využívá 26 % respondentů. Balíček různých služeb od svého hlavního poskytovatele využívá 42 % respondentů.

Reklama