Virtuálů je už přes 70, ČTÚ si na ně posvítil

Reklama

Český telekomunikační úřad prověřil, jak si virtuální operátoři plní své zákonné povinnosti ve vztahu k transparentnosti vůči zákazníkům. Asi nikoho nepřekvapí, že našel nemálo nedostatků a vyzval proto virtuály, aby si udělali pořádek.

Do Rady ČTÚ byl nově na pět let jmenován Josef Bednář, takže Rada opět zasedá v plné sestavě. Na svém posledním zasedání se Rada seznámila s výsledky kontrolního šetření u 72 virtuálních operátorů, kteří na českém trhu působí. Tím navázal na dřívější kontrolu velkých operátorů, o kterém jsme vás již informovali.

Z analyzovaných virtuálů šest nemělo zveřejněn návrh smlouvy na webu vůbec, dalších 29 sice ano, ale s vadami. ČTÚ dále zjistil, že virtuálové zpravidla mají zveřejněny všeobecné obchodní podmínky a ceník, ne už však vlastní formulář smlouvy, na který obchodní podmínky odkazují. Přitom právě transparentní zveřejnění kompletních podmínek a smluvní komunikace je jednou z nezbytných podmínek.

Analýza ČTÚ dále odhalila nedostatky i ve způsobu zapracování legislativních změn do smluvních ujednání, ať už jde o zákonnou limitaci výše smluvních pokut při předčasné výpovědi smlouvy uzavřené na dobu určitou, nebo vymezení podmínek reklamace. Tyto nedostatky jsou v rozporu s novelizovaným zákonem o elektronických komunikacích. Úřad tyto poskytovatele vyzve k podání vysvětlení a bude požadovat odstranění zjištěných závad.

Reklama