Vizualizační portál telekomunikačních služeb

Reklama

Český telekomunikační úřad provozuje mimo jiné také mapový portál, na němž si můžete ověřit, jaké a jak kvalitní telekomunikační služby jsou ve vašem místě dostupné.

Portál najdete na snadno zapamatovatelné adrese vportal.ctu.cz a prozatím si na něm můžete zobrazovat mobilní, rozhlasové a televizní služby. Obsahuje jak informace poskytnuté operátory či provozovateli sítě vysílačů, a z nich vypočítaných teoretických pokrytí, tak výsledky reálných měření získaných při činnosti ČTÚ.

U mobilních služeb lze přepínat mezi jednotlivými frekvenčními pásmy pro 2G, 4G a 5G. Portál dokonce umožňuje vyhodnocovat plnění rozvojových kritérií, která operátoři dostali do vínku při aukcích frekvencí.

V roce 2023 by měl přibýt modul s informacemi o pevném internetu.

Reklama