Vláda chce čtvrtého operátora, ČTÚ vyhoví

Reklama

ČTÚ dostal od vlády jasné zadání: má upravit podmínky aukce tak, aby co nejvíce usnadnil vstup čtvrtého mobilního operátora. Vstup konkurence je tak zase o něco jistější než dříve.

Vláda na svém středečním zasedání mimo jiné projednávala informaci Českého telekomunikačního úřadu o tom, jak zapracoval připomínky z veřejné konzultace k podmínkám aukce volných frekvencí.

Pro připomenutí: ČTÚ zveřejnil svůj návrh podmínek aukce, kdokoliv (firmy, občané, neziskové organizace, státní instituce) mohl vznést připomínky, které byl ČTÚ povinen zvážit a případně do původních podmínek zapracovat.

Vláda toto vypořádání vzala na vědomí (jinými slovy: schválila) a vyzvala předsedu Rady ČTÚ, aby co nejvíce usnadnil vstup čtvrtého mobilního operátora. Na následné tiskové konferenci (video níže) se premiér i ministr průmyslu a obchodu vyjádřili v tom smyslu, že strategií Česka je vpustit na trh dalšího hráče.

Přitom ale oba připomněli, že ČTÚ je na vládě nezávislý orgán a vláda mu proto nemůže nijak nařizovat, jak má v dané věci jednat. Vláda jen stanoví strategii a je na ČTÚ, jak ji konkrétními rozhodnutími provede.

Jak vypadají finální podmínky

ČTÚ odmítl jako nedůvodné návrhy na odložení aukce, které by ve svém důsledku znamenalo pozdější dostupnost nových služeb, znejistění investorů a nevyužívání cenných pásem volných kmitočtů. Rozhodl nevyhovět návrhům na přímé vyčlenění části pásma 800 MHz pro nové zájemce. Pro zvýšení podpory nových zájemců o vstup na trh však prodloužil platnost závazku poskytování národního roamingu v sítích 4G na celkovou dobu platnosti přídělu kmitočtů a až na 10 let pro služby 2G a 3G.

S ohledem na srovnatelný charakter pásem 800/900 MHz rovněž nově stanovil společný spektrální limit v souhrnu pro tato pásma na 2 x 22,5 MHz. V zájmu zvýšení podpory konkurence ČTÚ rovněž ve finální podobě vypořádání konzultace zohlednil i doporučení vlády zvýšit rozsah spektra vymezeného v pásmu 1800 MHz pro nového hráče nově na 2 x 15,6 MHz.

Vyhověl dále návrhům na zmírnění některých požadavků na výstavbu sítí a prodloužil termíny pro zahájení využívání přidělených kmitočtů i termínů pro dosažení konečného pokrytí. A to tak, aby nebyl ohrožen deklarovaný záměr rychlého pokrytí venkovských oblastí.

Vzhledem k současné ekonomické situaci a pro podporu zájmu o vstupu do aukce snížil vyvolávací ceny včetně ceny u vyhrazeného bloku v 1800 MHz. Souhrn vyvolávacích cen tak nově činí přibližně 7,4 mld. Kč. ČTÚ dále vyhověl řadě dílčích procedurálních a technických připomínek.

ČTÚ zahájí výběrové řízení (aukci) závěru příštího týdne. Dokumentace a podmínky aukce budou současně zveřejněny na elektronické úřední desce ČTÚ a v Telekomunikačním věstníku.

Komentář Mobinfo.cz

Že přijde nový operátor je pravděpodobné již delší dobu. V podmínkách aukce byl nováček mírně zvýhodněn již dříve (vyhrazený blok, povinnost ostatních operátorů poskytnout mu národní roaming), stejně tak ČTÚ tlačil i operátory virtuální (povinná velkoobchodní nabídka).

A kdo by mohl do Česka přijít? Hodně nadějně vypadá Orange, který jako jediná velká operátorská skupina zatím na našem území nepůsobí (zatímco v sousedním Slovensku ano). Lze uvažovat i o U:fonu, pokud stihne najít dostatečně silného strategického partnera a ukončit tak své vleklé finanční problémy. Jeho výhodou by byla alespoň částečně vybudovaná síť („stožáry“ vysílačů a propojovací páteřní síť mezi nimi), nezačínal by tak úplně z nuly.

Finální podmínky jsou opravdu pro nového operátora výhodnější. Slibují mu větší část kmitočtů, nabízí možnost déle využívat sítě jiných operátorů a ještě snižuje vyvolávací cenu (což samozřejmě neznamená, že bude nižší i cena výsledná). Je tedy pravděpodobné, že nyní bude vstup na český trh dávat zahraničním operátorům (resp. jejich finančním manažerům) podstatně větší finanční smysl.

Uvidíme, nechme se překvapit. Jakmile ČTÚ finální podmínky zveřejní, budou se moci zájemci o volné frekvence hlásit do aukce. Měli by to stihnout přibližně do září, pak totiž proběhne školení práce s aukčním systémem a další formální kroky, aby mohla v listopadu proběhnout vlastní aukce.

Reklama