Vodafone chce být do roku 2040 uhlíkově neutrální

Reklama

Vodafone o deset let urychlil svůj závazek uhlíkové neutrality. Sníží jak uhlíkovou stopu vlastní činnosti, tak bude tlačit, aby podobně postupovali všichni jeho dodavatelé.

Vodafone do roku 2030 eliminuje veškeré emise uhlíku ze své vlastní činnosti a z energie, kterou nakupuje a využívá. Má přitom spočítáno, že tento krok odpovídá nejambicióznějším plánům Pařížské úmluvy, a kdyby podobně postupovali všichni, došlo by ke zvýšení průměrné teploty maximálně o 1,5 stupně. Do roku 2030 Vodafone také o polovinu sníží emise uhlíku ze svého dodavatelského řetězce, prodávaných produktů a služebních cest. Do roku 2040 pak zcela eliminuje i tyto emise.

Vodafone v těchto dnech také zavádí nová kritéria pro výběr svých dodavatelů. Nově bude hodnotit závazky svých dodavatelů v oblasti životního prostředí, diverzity a inkluze. Tyto závazky a jejich plnění budou představovat 20 % váhy ze všech hodnotících kritérií ve výběrových řízeních. V oblasti přístupu k ochraně životního prostředí bude Vodafone nově prověřovat, zda mají dodavatelé environmentální politiku zaměřenou na snižování emisí uhlíku, obnovitelnou energii, redukci plastů, oběhové hospodářství a životní cyklus produktu.

V České republice Vodafone přímo nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů už od roku 2011. Do roku 2025 se zavázal snížit dopady svého podnikání na životní prostředí na polovinu a 100 % odpadu ze svých sítí bude prodávat, znovu využívat nebo recyklovat, čímt podpoří přechod k cirkulární ekonomice.

Reklama