Vodafone chce naučit děti číst

Reklama

Řada dětí má problémy s plynulým čtením a Vodafone jim v tom chce pomoct. Svým zákazníkům proto nabízí měsíc používání programu Včelka zdarma. Program slouží k rozvíjení čtenářských dovedností.

Na začátku program otestuje, jaké problémy se čtením vaše dítě má. K tomu stačí počítač a nebo tablet s operačním systémem Android. Po zvolení věku dítěte je zobrazen text, který musí dítě přečíst na mikrofon. Pokud mikrofon nemáte, budete se muset obejít bez automatické analýzy čtenářských problémů, a sami zaškrtnout, jaké chyby dítě dělá.

Na základě tohoto „vstupního vyšetření“ připraví aplikace sadu cvičení, která postupně rozvíjí to, s čím má dítě problém. Obsahuje přes osmdesát zábavných interaktivních cvičení, která pokrývají oblast techniky čtení, fonologie, psaní i čtenářské gramotnosti. Postupně se přizpůsobuje tomu, jak se dítě zlepšuje.

Včelku vyvinul společensky prospěšný podnik Levebee. Aplikace je dostupná na www.vcelka.cz. K dnešnímu dni používá aplikaci Včelka šest tisíc čtenářů, 30 pedagogicko-psychologických poraden a ve více než 50 školách je využívána pro výuku čtení i gramatiky a individuální nápravy čtení nejen pro dyslektiky.

Aplikaci Včelka mohou zákazníci Vodafonu vyzkoušet pro dva čtenáře na jeden měsíc zdarma. O promo kódy mohou zákazníci žádat na prodejním místě nebo prostřednictvím zákaznické linky až do konce října 2016.

Reklama