Vodafone: jak levně volat a psát s In-kartou ČD (návod)

Reklama

Máte operátora Vodafone a k tomu cestujete s Českými drahami? Díky spolupráci obou subjektů můžete podstatně ušetřit za volání a SMS, stačí vlastnit In-kartu a na webu Vodafone zvolit výhodný tarif. Nepřijdete ani o internet v mobilu, jak tedy na to?

Zvýhodněnou nabídku Vodafonu mohou využít všichni majitelé In-karet Českých drah již od června loňského roku. Jelikož se nabídka In-karet ČD v prosinci 2011 upravila a akce stále trvá, stojí sleva na volání a SMS určitě za pozornost i v roce 2012. Pokud vlakem moc nejezdíte a In-kartu tak nemáte, existuje možnost, jak si za 150 Kč ke zvýhodněné nabídce dostat a to až na 3 roky v kuse. Takovou dobu totiž trvá platnost každé In-karty bez ohledu na aplikaci, která je na ní nahrána. Aplikací se rozumí předplacená sleva v určité výši, záleží na výběru.

Akce se týká stávajících i nových zákazníků Vodafonu, včetně těch přecházejících od jiného operátora.

Nabídka ČD mluví o slevách IN 25, IN 50, IN 100, IN senior, IN junior a IN business. Od zvolené aplikace se odvíjí pořizovací cena In-karty. Ještě do 10. 12. 2011 se dala v e-shopu ČD koupit za 100 Kč In-karta bez jakékoliv aplikace, nyní musíte koupit alespoň tu základní. Pohledem do tabulky na webu ČD je zřejmé, že nejlevněji vychází In-karta s aplikací IN 25 (tj. 25% sleva na jízdné atd.) na dobu 3 měsíců – stojí jen 150 Kč. Jelikož In-karta funguje 3 roky, postačí tento poplatek pro přístup do systému Vodafonu k aktivaci jedné ze dvou výhodných nabídek.

Na jednu In-kartu se dá vybrat jedna zvýhodněná nabídka. Až budete mít In-kartu v ruce, můžete na webu cdbonus.vodafone.cz zadat své jméno, příjmení a číslo In-karty. V dalším kroku již budete vybírat mezi dvěma tarify pro volání a SMS a rovněž se nezapomnělo na internet v mobilu. Jelikož se budete rozhodovat mezi dvěma tarify, musíte vědět, že jde o starší tarify Nabito. Ty operují s kreditem na provolání a SMS, tady však dostanete podstatnou slevu na měsíční paušál ve výši 75 %. Jaká je nabídka?

Tarif 1

  • Měsíčně 30 Kč, kredit na hovory 120 Kč
  • Minuta volání stojí 6,05 Kč, jedna SMS 1,20 Kč
  • Využití např. pro 19,8 min hovoru nebo 100 SMS, nebo různé kombinace volání a zpráv

Tarif 2

  • Měsíčně 88 Kč, kredit na hovory 353 Kč
  • Minuta volání stojí 5,04 Kč, jedna SMS 1,20 Kč
  • Využití např. pro 70 min hovoru nebo 294 SMS, nebo různé kombinace volání a zpráv

Lepší ceny za měsíční paušály najdeme i u internetových balíčků, pokud nechcete, nemusíte brát:

  1. Internet v mobilu – 133 Kč měsíčně
  2. Internet v mobilu naplno – 236 Kč měsíčně
  3. Internet nastálo – 394 Kč měsíčně

Po výběru vhodného tarifu pro volání a internet musíte ještě zadat kontaktní údaje a objednávku potvrdit. E-mail o vyhotovení objednávky dorazí vzápětí. Aktivace nového tarifu probíhá od začátku dalšího zúčtovacího období. Vše se dá tradičně řídit v samoobsluze na webu Vodafonu. Majitelé In-karet s končící platností mohou být v klidu, nabídka se prodlužuje zároveň s pokračovací In-kartou. Používáte tuto zvýhodněnou nabídku Vodafone a ČD? Pochlubte se pod článkem nebo ve fóru!

Reklama