Vodafone mění logo a heslo, hledí do budoucnosti

Reklama

Vodafone se rozhodl inovovat svou vnější podobu. Sáhl proto k mírné změně loga, kde bude důraznější apostrof, a ke změně hesla, které bude česko – anglické a obrácené vstříc světlým zítřkům.

Před změnou komunikace proběhl výzkum mezi 13 000 lidmi ze 14 zemí, kteří vyjadřovali optimismus týkající se budoucnosti. Nejbližších dvacet let bude ovlivněno technickými novinkami, životní standard bude vyšší než dnes, životní úroveň se zlepší, budeme tisknout domy nebo životně důležité orgány na 3D tiskárnách, díky chytrým senzorům zvýšíme úrodnost našich polí, solární panely se konečně začnou vyplácet apod. Následně provedl Vodafone testování mezi 30 000 lidmi ze 17 zemí, až vybral výsledný koncept.

Nové heslo, které nahradí „Power to you“ z roku 2009, sestává ze dvou částí. První je do národního jazyka přeložená věta „The future is exciting.“ (v češtině tedy Budoucnost je úžasná). Druhá část je nepřeložené anglické slovo „Ready?“, tj. „připraven?“. Pro Českou republiku tedy heslo zní „Budoucnost je úžasná. Ready?“, zatímco třeba pro Itálii „Il futuro è straordinario. Ready?“ a pro Španělsko „El futuro es apasionante. Ready?

V říjnu 2017 proto Vodafone zahájí největší komunikační kampaň své třiatřicetileté historie. Autorem hlavního televizního spotu je produkční společnost Ridley Scott Associates. Námětem tohoto 60 vteřin dlouhého filmu je myšlenka, že zatímco technologie se v čase vyvíjí, lidské vztahy a interakce se nemění.

Při této příležitosti dojde k úpravě té podivné kapky, kterou Vodafone používá jako logo. Nejedná se totiž o kapku, ale o uvozovku, která má symbolizovat spojení Vodafonu s komunikací. Podle mého názoru je to přinejlepším polovina uvozovky, nebo apostrof. Na tento znak bude kladen větší důraz a objeví se jak v 3D, tak v 2D podobě.

Reklama