Vodafone nabízí globální datovou SIM pro internet věcí

Reklama

Zejména vývojářům nabízí Vodafone globální SIM kartu, kterou mohou využít v zařízení pro internet věcí (IoT). Karta nabízí datové přenosy a funguje po celém světě v rámci roamingu.

Takzvaná GDSP karta není určena koncovým zákazníkům, využít ji mohou jen vývojáři v rámci svých zařízení. Základem je SIM karta nabízející datové přenosy, která není vázána na žádnou konkrétní síť. To v praxi znamená, že v celém světě funguje v rámci roamingu, a to přednostně v síti Vodafone, v případě slabého signálu nebo výpadku pak v síti libovolného roamingového partnera.

To je pro IoT řešení důležité, garantuje to totiž spolehlivou dostupnost bez ohledu na pokrytí či výpadky. Vývojáři mají navíc k dispozici webový portál s informacemi o aktuálním stavu SIM karet, využívaných službách a technických podrobnostech.

Své uplatnění najdou GDSP karty například v automobilovém průmyslu, kde výrobci v rámci chytrých aut potřebují neustálou konektivitu. Z českých vývojářů můžeme zmínit například firmu Fiedler AMS, která se zabývá vodním hospodářstvím (hlídání povodní, čištění odpadních vod, hlídání vodojemů apod.) nebo výrobce náramku pro monitorování pacientů s maniodepresivní poruchou, firmu Mindpax.

Reklama