Vodafone nasadil do všech svých sítí IPv6

Reklama

Každé zařízení připojené k internetu má vlastní IP adresu. Při jejich zavádění se ale nepočítalo s rostoucím počtem obyvatel Země a vznikem internetu věcí. Původní protokol IPv4 se tak postupně nahrazuje za IPv6.

Původní IPv4 představený v roce 1982 počítal s připojením nanejvýš asi čtyř miliard zařízení. Tento počet už je samozřejmě dávno překonán, takže je potřeba toto omezení nějak obcházet. Například tím, že celá domácí či firemní síť má přidělenu jednu společnou adresu a počítače či jiná zařízení v této síti se adresují jen uvnitř sítě (protokol NAT).

Dalším řešením je zavedení nového protokolu IPv6, který má adres k dispozici 340 sextilionů (číslo s 36 nulami). To vystačí celému lidstvu, i kdyby k internetu připojilo všechny elektrické spotřebiče současně.  Právě tento nový protokol má Vodafone od září ve svých mobilních i pevných sítích.

Reklama