Vodafone pomáhá zemědělcům s digitalizací

Reklama

Podle výzkumu, který si nechal operátor zpracovat, se s následky klimatické krize potýká 97 % zemědělců. Přibližně stejně plánuje investovat do digitalizace (96 % v Evropě a 94 % v Africe), často naráží na nedostatek financí nebo potřebného know-how.

Evropští zemědělci nejčastěji využívají inteligentní technologie pro zavlažování nebo výživu plodin (41 % dotázaných). Dále jde třeba o technologie, které pomáhají provádět fyzikální, chemické a mikrobiální analýzy půdy, nebo o technologie, které pomáhají zjišťovat a monitorovat výskyt škůdců. Běžné jsou i inteligentní meteorologické systémy.

Pokud jde o výhody používání těchto nástrojů, jmenovali evropští zemědělci na prvním místě snížení množství používaných hnojiv, herbicidů, pesticidů a jiných chemických látek (31 %). Mezi jiným pak uvedli také zvýšené výnosy plodin (29 %), afričtí zemědělci vyšší výnos zmiňují dokonce ve 52 % odpovědí. K dalším pozitivům patří snížení spotřeby vody a lepší zvládání sucha, zlepšení stavu půdy, nižší náklady na energie nebo snížení spotřeby fosilních paliv (například nafty) i snížení emisí uhlíku.

V České republice funguje na síti od Vodafonu například chytrá vinice nebo chytré zavlažování v pražských parcích. Vodafone podporuje zemědělce v Evropě a Africe prostřednictvím cloudových platforem, digitálních tržišť a poradenských služeb. Pro zemědělce jsou jádrem této digitální revoluce data. Například MYFARMWEB, interaktivní cloudová platforma společnosti Vodafone, umožňuje zemědělcům vizualizovat data shromážděná ze senzorů internetu věcí umístěných na jejich zemědělských plochách. Platformu v současné době využívá přes 8 500 velkých komerčních zemědělských provozů po celém světě.

Reklama